HQ-EMPIRE in Hanoi ? Where it’s made ?

Trụ sở : Biệt thự 82 phố Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà-nội
Điện thoại : 091-2224555 / 0125-2224555
Email : hoangthanhquang68@gmail.com
Site : www.hq-empire.com
Fanpage : www.facebook.com/HQ.EMPIRE (liên tục được Update)